Side adv
Giới thiệu

Giới thiệu

Posted by Admin on in Giới thiệu 1522

1.    Sự cần thiết phải xây dựng CSDL môi trường nông nghiệp, nông thôn

Với tốc độ phát triển công nghệ thông tin với những ứng dụng và lợi ích mà công nghệ thông tin mang lại như hiện nay thì việc quản lý CSDL, xây dựng các mô hình dự báo, cảnh báo cho ngành nông nghiệp phục vụ cho quản lý, bà con nông dân và các đối tượng liên quan khác là rất cần thiết. Đã có nhiều ứng dụng về công nghệ thông tin cho quan trắc và cảnh báo môi trường, những ứng dụng đã phần nào giải quyết được các vấn đề đặt ra.

Tuy nhiên, CSDL môi trường nông nghiệp nông thôn từ nhiều lĩnh vực như trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, thủy lợi, lâm nghiệp, khí tượng thủy văn,... hiện nay lại đang nằm rải rác và độc lập tại nhiều cơ quan khác nhau, không được đồng bộ hóa, thống nhất. Ngoài ra còn rất nhiều nội dung quan trắc đặc thù  vẫn chưa được triển khai thực hiện hoặc không được cập nhật thường xuyên như: chất lượng đất nông nghiệp, xói mòn, rửa trôi, hoang mạc hóa, chất lượng nước tưới, đa dạng sinh học, các tác nhân và điều kiện lan truyền dịch bệnh, các nội dung quan trắc môi trường lâm nghiệp, chăn nuôi, chế biến, môi trường nông thôn v.v…

Mặt khác, vấn đề điều phối về cơ chế chính sách, cơ chế chia sẻ và cung cấp thông tin cũng là một rào cản lớn dẫn đến hệ thống CSDL không được cập nhật đầy đủ và quan trắc thường xuyên hoặc gần như tạm ngừng hoạt động.
Thực tế hiện nay, ngành Nông nghiệp và PTNT chưa có một hệ thống CSDL và mạng lưới cung cấp dữ liệu đầy đủ hàng năm phục vụ cho việc chỉ đạo của ngành.

Để đáp ứng được yêu cầu cảnh báo ô nhiễm môi trường, dịch bệnh và bộ CSDL chuẩn về môi trường nông nghiệp nông thôn phục vụ cho quản lý, thông tin tuyên truyền và cảnh báo ô nhiễm, cảnh báo các nguy cơ rủi ro xẩy ra trong nông nghiệp và nông thôn. Ngành nông nghiệp và PTNT cần có hệ thống CSDL môi trường nông nghiệp nông thôn riêng để kịp thời dự báo chất lượng môi trường, phát sinh dịch bệnh phục vụ công tác chỉ đạo sản xuất của ngành.
Vì những lý do trên, Viện môi trường Nông nghiệp thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng cơ sở dữ liệu môi trường nông nghiệp nông thôn” dưới sự điều phối chặt chẽ của Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ NN&PTNT.

2.    Mục tiêu

•    Mục tiêu chung:
- Xây dựng hoàn chỉnh phần mềm cập nhật, quản lý thông tin môi trường nông nghiệp nông thôn. Hệ thống CSDL là cơ sở phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo của các cấp lãnh đạo ngành nông nghiệp;
•    Mục tiêu cụ thể:
- Rà soát hiện trạng CSDL
- Xây dựng khung CSDL môi trường (hệ CSDL môi trường)
- Xây dựng quy chế cung cấp thông tin và chia sẻ dữ liệu (Bộ ban hành)
- Xây dựng phần mềm cập nhật CSDL, phần mềm phải kết nối được với trang thông tin điện tử của Vụ KHCN&MT Bộ NN&PTNT, trang thông tin điện tử của Bộ TN&MT và xuất được dữ liệu ra dạng báo cáo (các giá trị trung bình, biểu đồ,...)

3.    Phạm vi, quy mô của hệ thống CSDL môi trường nông nghiệp nông thôn

Lĩnh vực Môi trường nông nghiệp nông thôn trên phạm vi toàn quốc.
Trang : 1